INNOVATIES EN DUURZAAMHEID

14.10 – 14.50
Titel: Duurzame keuze in onderhoud
Spreker: Maarten Buijs, Sustainability Manager bij PPG Coatings

Wat is duurzaamheid? De minste impact op het milieu? Niet belastend voor de verwerkers en de gebruikers van het gebouw? Of een product dat lang mee gaat, waardoor de onderhoudscyclus verlengd kan worden? Al deze aspecten zijn belangrijk en moeten met elkaar in evenwicht zijn.

Onlangs heeft Sigma de Product Sustainability Indicator geïntroduceerd, een scorecard waarmee zij samen met haar relaties de beste afweging kan maken bij productkeuzes, welke mede gebaseerd zijn op DUBOkeur.

15.00 – 15.40
Titel: Het einde van koudebruggen?
Spreker: Ben Jansen, Product Manager bij Xella

Bij het verduurzamen van woningen, kantoren en scholen is het oplossen van de koudebrug problematiek van doorslaggevend belang. Alleen dan kunnen de Europese richtlijnen inzake energieneutraal bouwen worden verwezenlijkt. Tijdens deze presentatie worden een aantal specifieke koudebruggen besproken en wordt aangegeven met welke bouwtechnische oplossingen deze kunnen worden voorkomen. Aan de orde komen onder meer koudebrugblok op het platte dak en opgaand metselwerk, opgaand metselwerk boven onverwarmde ruimtes en koudebrugblok in fundering.

15.50 – 16.30
Gastspreker Innovaties & duurzaamheid
Cobouw Excellence 2014 Aanmelden