KETENSAMENWERKING IN DE PRAKTIJK

14.10 – 14.50 uur
Titel: Introductie ketensamenwerking in de praktijk
Spreker: Ferry van Wilgenburg, adviseur/trainer duurzame ketensamenwerking, BouwKetens.NL

De complexiteit van het bouwen is de laatste jaren fors toegenomen. Verschillende ontwikkelingen en innovaties leiden tot langere ketens met meer schakels, waarmee er een grotere kans is op kwaliteitsverlies. Ketensamenwerking is de oplossing voor een efficiënter bouwproces. Tijdens de presentatie wordt door middel van praktijkvoorbeelden getoond welke effecten ketensamenwerking heeft en welke aanpak effectief is.

15.00 – 15.40 uur
Titel: Optimaliseren van vastgoedexploitatie met RGS
Spreker: Bart Eissens, Key Account Manager bij Sigma Coatings bouwdivisie

Woningcorporaties hebben een aantal grote uitdagingen voor de toekomst. Enerzijds is dat de grip op optimalisatie van vastgoedexploitatie en het alsmaar groter wordende probleem van faalkostenstijging als gevolg van complexiteit van bouwprocessen. Anderzijds stelt de groter wordende druk op energetische verduurzaming van woningen de corporaties voor grote vraagstukken en zorgen. Tenslotte is verbetering van leefbaarheid van wijken (waaronder verbetering veiligheid in probleemwijken) een zeer actueel thema.

Wat nodig is, is enerzijds een oplossingsgerichte bijdrage aan een rendabele onderhoudsexploitatie van woningen en anderzijds een verbetering van kwaliteit van wijken voor bewoners. Dit door kennis en kunde op het gebied van exploitatiekosten, kleur en beleving, energetische duurzaamheid en innovaties.

15.50 – 16.30 uur
Titel: Ketensamenwerking in de praktijk: De Brinkwal Nieuwegein
Spreker : Margaret Zeeman, Directeur van Jutphaas Wonen & Wim van As, Eigenaar van A3 Architecten

Jutphaas Wonen transformeerde een voormalig kantoorpand tot 25 zeer energiezuinige grondgebonden 2-kamer loftwoningen met een tuin voor jongeren en starters. Vanaf de start van het project, bij de ontwerpfase, hebben de bouwpartners, de WBV, architect, aannemer, installateur, adviesbureau, en leverancier FAAY samen met de toekomstige bewoners als gelijkwaardige partners samengewerkt. Het resultaat werd een in recordtempo gebouwd, prijswinnend project. We beschrijven het bouwproces, besparing in bouwtijd en de besparing van overlast voor de buurt. En gaan in op enkele verbeterpunten! Jutphaas Wonen won met dit project de Duurzaamheidsprijs van Netwerk Utrecht 2040.

Cobouw Excellence 2014 Aanmelden